Close

MARIA KAPRILI JEWELRY STORE
Πινδάρου 21, Αθήνα 106 73

 

Τηλ.: +30 2103471822
Κιν.: +30 6972705728
E-mail: [email protected]

 

X espa
Title Image

Πολιτική Απορρήτου

2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΧΡΗΣΗ COOKIES – ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Σεβόμαστε την ανησυχία σας για την προστασία της ιδιωτικότητά σας και τη φύλαξη των προσωπικών πληροφοριών που παρέχετε και δεσμευόμαστε για την προστασία των δεδομένων σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και διεκπεραίωση της συναλλαγής σας με την Εταιρεία μας είναι η γνωστοποίηση από εσάς ορισμένων προσωπικών δεδομένων (μερικών ή όλων των τίτλων σας, ονόματος, ονόματος χρήστη ή παρόμοιου αναγνωριστικού, φυσικής διεύθυνσης, διεύθυνσης αποστολής, διεύθυνσης χρέωσης, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ηλεκτρονικής ταυτότητας, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού τηλεφώνου, ημερομηνίας γέννησης, ηλικίας, φύλου, ιδιότητας μέλους, στοιχείων χρέωσης, εικόνων, στοιχείων πιστωτικής κάρτας, χρεωστικής κάρτας ή ηλεκτρονικού πορτοφολιού). Όλες οι διεργασίες στα δεδομένα που παρέχετε πραγματοποιούνται στο βαθμό που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση μιας Αγοράς από εμάς ή/και από τρίτους (όπως η εκτέλεση και η αποστολή, η πλατφόρμα έγκρισης πιστωτικών καρτών, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η φιλοξενία ιστοσελίδων, οι υπηρεσίες ανάλυσης, οι υπηρεσίες μάρκετινγκ κ.λπ.) Οι πληροφορίες συλλέγονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και καταργεί την οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), και δεν αποκαλύπτονται, δημοσιεύονται, κοινοποιούνται ή πωλούνται σε οποιοδήποτε μη συνδεδεμένο μέρος χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το νόμο 2472/1997 και το νόμο 3471/2006, εκτός από τις διατάξεις του νόμου 2225/1994 και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 24/2006. Υπό ορισμένες συνθήκες που απαιτούνται από το νόμο ή τη νομική διαδικασία, ενδέχεται να υποχρεωθούμε από αρμόδιες αρχές ή δικαστικές αποφάσεις να αποκαλύψουμε ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες, εάν η αποκάλυψη θεωρείται απαραίτητη ή κατάλληλη για την αποτροπή σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με τη διερεύνηση ύποπτης ή πραγματικής δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας. Θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να περιορίσουμε τις εν λόγω αποκαλύψεις σε ό,τι επιβάλλεται από το νόμο και τις αρχές τη δεδομένη στιγμή σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και με επαρκείς διασφαλίσεις. Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογα απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών για την ικανοποίηση τυχόν νομικών, κανονιστικών, φορολογικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση καταγγελίας ή αν πιστεύουμε εύλογα ότι υπάρχει προοπτική δικαστικής διαμάχης αφορώσα με τη σχέση μας μαζί σας.

2 Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε για να συναλλασσόμαστε μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, την επεξεργασία της πληρωμής, την εκτέλεση και την αποστολή της παραγγελίας σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε την επιχείρησή μας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, καθώς και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παραγγελία σας και να σας παρέχουμε υποστήριξη πελατών, να σας στείλουμε διαφημιστικό υλικό και άλλες επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένων ευχαριστηρίων σημειωμάτων, υπενθυμίσεων για ειδικές περιστάσεις, προσκλήσεων για ειδικές εκδηλώσεις), να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, να σας κάνουμε προτάσεις σχετικά με εναλλακτικά ή συναφή προϊόντα ή υπηρεσίες ή να επικοινωνήσουμε νέα σχετικά με το εμπορικό σήμα μας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τέτοιου είδους επικοινωνίες από εμάς στέλνοντας ένα αίτημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@mariakaprili.com ή απλά κάνοντας κλικ στο κουμπί Απεγγραφή στα ενημερωτικά δελτία ή στις προσκλήσεις για εκδηλώσεις ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ηλεκτρονικού αλληλογραφίας. Επίσης, όλες οι προσωπικές πληροφορίες που δηλώσατε οικειοθελώς στο κατάστημα Maria Kaprili Store που βρίσκεται στην οδό Πινδάρου αρ. 21, Αθήνα 10673, Ελλάδα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας στείλουμε ενημερωτικά δελτία, Προσκλήσεις, ειδικές υπενθυμίσεις και να έρθουμε σε επαφή μαζί σας αν χρειαστεί. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απλά κάνετε κλικ στο κουμπί Απεγγραφή στο κάτω μέρος του μηνύματος.

Δεν συλλέγουμε Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων για εσάς (σε αυτές περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τα πολιτικά σας φρονήματα, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, καθώς και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα). Επίσης, δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

3. Εάν συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Instagram, το Whatsapp και τα παρόμοια, ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τους εν λόγω ιστότοπους ανάλογα με τις πολιτικές απορρήτου των οικείων εφαρμογών-σελίδων, τις οποίες δεν ελέγχουμε, και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχετε αποδεχθεί από αυτούς.

4 Μαζί με τις προαναφερθείσες πληροφορίες συλλέγουμε επίσης Τεχνικά Δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως η διεύθυνση IP (πρωτόκολλο διαδικτύου), η τοποθεσία σας, ο τύπος της συσκευής σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ο πάροχος δικτύου σας, η ζώνη ώρας και η χώρα, οι γλωσσικές προτιμήσεις, οι σελίδες του ιστοτόπου που έχετε επισκεφθεί, οι αναφορές σφαλμάτων και λήψεων. Τα συστήματα πληροφορικής μας ενδέχεται να συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες αυτόματα και να τις χρησιμοποιούν για την προσαρμογή των υπηρεσιών μας και την παροχή μίας καλύτερης διαδικτυακής εμπειρίας. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες συλλέγονται από τα «cookies» (όπως ορίζονται παρακάτω). Όταν επισκέπτεστε το φυσικό μας κατάστημα, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες WiFi και να παρέχετε παρόμοιες πληροφορίες στα συστήματά μας. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό, απενεργοποιώντας τη λειτουργία ενεργοποίησης WiFi της συσκευής σας.

5 Το «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που αποθηκεύεται αυτόματα στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να σας διακρίνουν από άλλους χρήστες του ιστοτόπου μας και συμβάλλουν στο να κάνουν την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας πιο αποτελεσματική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και επιπλέον να τον καταστήσουμε πιο λειτουργικό για την μελλοντική σας χρήση.

5.1. Τα cookies μπορεί να σχετίζονται είτε με μια συνεδρία και να αποθηκεύονται προσωρινά κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας περιήγησης και στη συνέχεια να διαγράφονται από τη συσκευή του χρήστη όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης, είτε να είναι μόνιμα (αποθηκεύονται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούνται για πολλαπλές συνεδρίες). Ορισμένα cookies είναι υποχρεωτικά και ζωτικής σημασίας για την πλήρη λειτουργία του ιστοτόπου και της συνεδρίας σας (πληροφορίες σύνδεσης, διατήρηση στοιχείων στο καλάθι αγορών σας). Η απενεργοποίηση των εν λόγω cookies θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσετε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστοτόπου και την πλήρη απόδοσή του. Τα προαιρετικά cookies, όπως η τοποθεσία, η χώρα, οι γλωσσικές προτιμήσεις, το μέγεθος, τα χρώματα κ.λπ. μας βοηθούν να βελτιώσουμε την απόδοση του ιστότοπου και μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε λογικά εξατομικευμένες υπηρεσίες. Άλλες κατηγορίες cookies χρησιμοποιούνται για εσωτερικές έρευνες μάρκετινγκ και δημογραφικές έρευνες μαζί με μη προσωπικά δεδομένα για την ανάλυση και παρακολούθηση των προφίλ των καταναλωτών, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να κατανοούμε τι μπορεί να ενδιαφέρει εσάς ή άλλους πελάτες.

5.2 Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ορισμένους τύπους cookies ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησής σας σχετικά με τον τρόπο αποκλεισμού ή διαγραφής τους. Δεν ελέγχουμε τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Σημειώστε ότι μπορείτε να περιορίσετε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, αλλά ότι οι περιορισμοί αυτοί ενδεχομένως θα υποβαθμίσουν και θα επηρεάσουν την εμπειρία χρήσης και την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό, τον έλεγχο και τη διαγραφή των cookies από τη διεύθυνση www.aboutcookies.org.

5.3 Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων, πρόσθετα και ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Facebook). Κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους ή ενεργοποιώντας αυτές τις συνδέσεις μπορεί να επιτρέψετε σε τρίτους να συλλέξουν ή να μοιραστούν δεδομένα σχετικά με εσάς ή μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουν cookies κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σας στον Ιστότοπό μας, εάν τους το έχετε επιτρέψει. Δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστοτόπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δηλώσεις απορρήτου τους. Όταν φεύγετε από τον ιστότοπό μας, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε και να ορίσετε τις ρυθμίσεις τους σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

6. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και την αποθήκευση των πληροφοριών που μας παρέχετε για την εξουσιοδοτημένη χρήση τους από τους τωρινούς υπαλλήλους μας και τα συνδεδεμένα μέρη για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας προς εσάς. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, την αλλοίωση ή την αποκάλυψή τους. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων χρησιμοποιούμε τεχνολογία κρυπτογράφησης για τη μετάδοση και την αποθήκευση των πληροφοριών, διατηρούμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση μιας αγοράς και σας ζητάμε να χρησιμοποιείτε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό σας στον ιστότοπό μας. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εργολάβους και άλλους σχετικούς τρίτους που έχουν επαγγελματική ανάγκη να γνωρίζουν, ενώ παράλληλα απαιτούμε από όλους να τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας όσον αφορά τη χρήση και την αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών και να αντιμετωπίζουν τα δεδομένα σας με το ίδιο επίπεδο προστασίας. Θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατόπιν δικών μας οδηγιών και υπόκεινται σε υποχρέωση εχεμύθειας. Όσο κι αν προσπαθούμε να σας παρέχουμε μια διαδικτυακή εμπειρία χωρίς παραβιάσεις ασφαλείας, θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη σας ότι η ασφαλής πλοήγηση στον ιστότοπο καθώς και η προστασία του κωδικού πρόσβασης στον προσωπικό σας λογαριασμό εξαρτάται και από εσάς, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρως την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή και μας διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου. Αποδέχεστε τον κίνδυνο οποιασδήποτε τέτοιας διαβίβασης.

7 Με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέσα στα νόμιμα δικαιώματά σας να ζητήσετε να σας δοθεί πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να αμφισβητήσετε και να ζητήσετε να διορθωθούν τα εσφαλμένα ή πεπερασμένα δεδομένα σας ή να προβείτε σε αίτημα διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση info@mariakaprili.com , για οποιαδήποτε τέτοια εύλογα αιτήματα σχετικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες και διορθώσεις.

8. Για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης μιας Αγοράς ή άλλων υπηρεσιών, ενδέχεται να διαβιβάσουμε και να αποθηκεύσουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σε προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ). Ενδέχεται επίσης να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες μέσω προμηθευτών και συνεργατών που βρίσκονται εκτός του Ε.Ο.Χ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα λάβουμε τις κατάλληλες διασφαλίσεις για να βεβαιωθούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. που ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις και θα εξασφαλίσουμε παρόμοιο βαθμό προστασίας.

9 Ενδέχεται να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας από τοποθεσία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από χώρες με διαφορετική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων ή μέσω και μέσω προγραμμάτων περιήγησης με διαφορετικά επίπεδα προστασίας από αυτά που ισχύουν στην Ε.Ε. Αποδέχεστε ρητά ότι οι διατάξεις αυτές μπορεί να είναι χαμηλότερες ή διαφορετικές από αυτές που εδώ παρέχουμε και ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε από και μέσω αυτών ούτε να συμμορφωθούμε με το εύρος και τις πιθανές αντιφατικές καταστάσεις των διαφορετικών δικαιοδοσιών. Αποδέχεστε ότι με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, η σχέση μας μαζί σας διέπεται από το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο κατά περίπτωση.

10 Εάν μια άλλη οντότητα αποκτήσει την επιχείρησή μας ή τα περιουσιακά μας στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ιδιοκτησίας ή ελέγχου με νόμιμο τρόπο, οι προσωπικές πληροφορίες, οι πληροφορίες χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στην εν λόγω οντότητα ως ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, σε περίπτωση που κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης ή αναδιοργάνωσης από εμάς ή εναντίον μας, όλες αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο μας και ενδέχεται αυτές να πωληθούν ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους. Η εν λόγω μεταβίβαση θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας και θα ισχύει όπως ορίζει ο νόμος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο